На головну Про асоціацію Експерти асоціації Учасники асоціації Молодіжне крило Асоціації Праці учасників Контакти In English En español

Українська Асоціація Американістики

- Учасники асоціації -

Таран Макар Анатолійович

Голова Правління Асоціації, Кандидат історичних наук, доцент

Taran Makar

Chairman of the Board of the Association, Ph.D. (in history), Associate Professor

Електронна пошта / E-mail > m.taran@uaas.org.ua

Дослідник-експерт в галузі історії та міжнародних відносин.  Його публікації зосереджуються та питаннях сучасної внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема США та Китаю. Тема дисертації  - «Тайванська проблема в зовнішній політиці США в 1990-і рр.» стосувалася ролі Тайваню у відносинах між США та КНР в рамках трикутника Вашингтон – Пекін – Тайбей. Його статті публікувалися в українських, російських, тайванських, китайських, в’єтнамських та грузинських журналах.

Напрямки досліджень: відносини між США та Китаєм, зовнішня політика США, зовнішня політика Китаю, «проблема Тайваню», політичні процеси в Україні.

He is a researcher and expert in the current history and international relations. His research focuses on the politics and foreign policies, particularly of the USA and China. His PhD thesis "Taiwan issue in the USA foreign policy of 1990-s" explored Taiwan`s role in US – China relations as a specific triangle of contradictions and interdependences. His articles have been published in Ukraine, Russia, China, Taiwan, Vietnam and Georgia.

Research areas: USA – China relations, USA foreign policy, China`s foreign policy, Taiwan question, Ukrainian politics.

   

Машевський Олег Петрович

Член Правління Асоціації, Доктор історичних наук, професор

Mashevsky Oleg

Member of the Board of the Association, Ph.D. (in history), Professor

Електронна пошта / E-mail > o.mashevsky@uaas.org.ua

Дослідник-експерт в галузі історії зовнішньої політики та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої  історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова редколегій наукових журналів «Американська історія та політика» та «Європейські історичні студії». Досліджує  міжнародні відносини у ХХ ст. – на початку ХХІ ст., зокрема діяльність міжнародних союзів у цей період, політику країн Заходу стосовно України, американсько-українські відносини,  історію Канади, зовнішню політику України. Тема докторської дисертації – «Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. – 1918 р.)».  Автор понад 120 наукових  праць.

He is an expert and scholar of the foreign policy history and the history of international relations, PhD (history), head of the Modern and contemporary history of foreign countries department (History faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv). He also serves as the Editor-in-Chief of academic journals "American History and Politics" and "European  Historical Studies". His study areas are the international relations of the XXth – early XXIst centuries, especially the international alliances' activity, the policy of Western countries toward Ukraine, the American-Ukrainian relations, the history of Canada, the foreign policy of Ukraine. His doctoral thesis theme – "The Black Sea straits in the policy of the international alliances (1870-s – 1918)". He is also an author of over 120 scientific works.

   

Купчик Олег Романович

Член Правління Асоціації, Кандидат історичних наук, доцент

Koupchik Oleh

Member of the Board of the Association, Ph.D. (in history), Associate Professor

Електронна пошта / E-mail > o.koupchik@uaas.org.ua

Із 1 грудня 2006 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: асистентом, доцентом кафедри історії для гуманітарних факультетів, доцентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. Закінчив Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію юрист (2012).

Автор понад 125 наукових та навчально-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: історія зовнішньої політики та дипломатії України; Україна та Кавказ; Українсько-азербайджанські відносини.

Since 2006 till present - Associate Professor, National Taras Shevchenko University of Kyiv, Department of History.

2012 – Graduated from the Kyiv University of Law. Lawyer.

He published over 125 scientific and educational papers.

Research areas: Foreign Policy and Diplomacy history of Ukraine; Ukraine and the Caucasus; Ukraine – Azerbaijan relations.   

   

Беніцький Всеволод Зіновійович

 Член Правління Асоціації, Магістр економіки

Benitskyi Vsevolod

Member of the Board of the Association, Master of Economics

Електронна пошта / E-mail > v.benitskyi@uaas.org.ua

Фінансист та підприємець. Досліджує історію створення та функціонування фінансової системи США, зокрема взаємовідносини між Федеральною Резервною Системою США та міжнародними фінансовими інституціями (МВФ, Світовий банк), їх вплив на зовнішню політику США.

Палкий прихильник професійного американського баскетболу, тренер аматорської баскетбольної команди.

Financier and Entrepreneur. His research interest is a history of the creation and operation of the US financial system, in particular the relationship between the US Federal Reserve System and international financial institutions (IMF, World Bank) and their impact on US foreign policy.

A passionate fan of professional American basketball, an amateur basketball team trainer.

   
   


 

Пінак Євген Романович

Член Правління Асоціації, Магістр правознавства

Pinak Eugen

Member of the Board of the Association, Master of Law

Електронна пошта / E-mail > e.pinak@uaas.org.ua

Досліджує історю Другої Світової Війни на Тихому океані, історію українських армій часів Перших визвольних змагань 1917-1924 рр., історію японського та американського військового кораблебудування, історію організації збройних сил країн світу.

Автор понад 20 наукових та науково-популярних книг та статтей з воєнної історії.

Автор та ведучий веб-сторінки "Українське військо у ХХ-ХХІ сторіччі" > http://vijsko.milua.org/

His research interests are: the history of the Second World War in the Pacific, the history of Ukrainian armies during the First Bid for Independence of 1917-1924, the history of Japanese and US naval shipbuilding, the history of the organization of the armed forces of the world.

He is an author of more than 20 scientific and popular science books and articles on military history.

Author and web-master of web-site "Ukrainian military in the XX-XXI centuries" > http://vijsko.milua.org/

   
Набока Олександр Naboka Oleksandr
доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка doctor of historical sciences, the Head of Department of History of Ukraine of Luhansk Taras Shevchenko National University
Електронна пошта/e-mail: snaboka9@gmail.com  
   
Закінчив історичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2002 році. З 2002 по 2005 рік навчався в аспірантурі кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію «Тайвань та політика Великобританії в Східній Азії в 20 – 90-х рр. ХІХ ст.». Працював на посадах асистента та доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2013 році в межах науково-освітньої програми Інституту Конфуція, проходив стажиювання на базі Чженцзянського педагогічного університету (КНР). У 2017 році захистив докторську дисертацію «Політика США у Східній Азії в 30 – 70-х рр. ХІХ ст». Очолює кафедру історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 70-ти наукових статей, підручників для ВНЗ, монографії. Розробник авторських лекційних курсів, публіцист, автор аналітичних матеріалів у кількох періодичних виданнях. In 2002 have graduated the Faculty of History of Lugansk Taras Shevchenko National University. From 2002 to 2005 was a Ph.D. candidate of Department of World History and International Relations of Lugansk Taras Shevchenko National University. Have defended of PhD thesis «Taiwan and the Great Britain’s policy in the Far East in the 20-90-s of the ХІХ». Have worked in positions of a teaching assistant and an associate professor of the Department of World History and International Relations of Lugansk Taras Shevchenko National University. In 2013 was on probation in based of Zhejiang Pedagogical University (People’s Republic of China) as a part of scientific program of the Institute of Confucius. In 2017 have defended of the Ph.D. thesis «The US policy in East Asian in 30-70-s ХІХ». He is the Head of Department of Ukraine’s History of Luhansk Taras Shevchenko National University. The author more than 70 scientific works, textbooks for universities, monographs. And also the author of lecture courses, the publicist and the author of many analysis in several periodicals.
   

Володимир Дубовик

 Кандидат політичних наук, доцент

 

Volodymyr Dubovyk

Ph.D. (in politics), Associate Professor

 

Закінчив історичний факультет Одеського державного університету в 1992 р. Отримав ступінь кандидата політичних наук в тому ж університеті у 1996 р. і працює в ОДУ (нині ОНУ - Одеський національний університет) доцентом кафедри міжнародних відносин (з 1996 р.) та директором Центру міжнародних досліджень (з 1999 р.). До сфери його викладацьких та наукових інтересів входять, зокрема, зовнішня політика США, відносини США-Україна, Чорноморська регіональна безпека, зовнішня політика України. Він проходив стажування у Інституті Кеннана, Міжнародний науковий центр імені В.Вільсона, в 1997 р. (програма RSEP) і у 2006/07 р. (програма Fulbright), Центрі міжнародних та безпекових студій в Меріленді (CISSM), Університет Меріленду, у 2002 р. (програма CI). У січні – червні 2013 року Володимир був запрошеним викладачем в Університеті Вашингтону (Сієтл). У 2016-17 роках – запрошений дослідник/викладач університету Св. Едварда та Техаського університету (Остін) (програма Fulbright). У різні роки Володимир входив до складу багатьох професійних асоціацій та проектів, в тому числі до PONARS- Євразія (Нові підходи до дослідження та безпеки Євразії, Університет Джорджа Вашингтона).  Associate Professor, Department of International Relations and Director of the Center for International Studies, Odessa I. I. Mechnikov National University (Ukraine). V.Dubovyk has conducted research at the Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars (1997, 2006-2007), at the Center for International and Security Studies at the University of Maryland (2002), taught at the University of Washington (Seattle) in 2013 and at St. Edwards university/University of Texas (Austin) in 2016-17. He is the co-author of “Ukraine and European Security” (Macmillan, 1999) and has published numerous articles on US-Ukraine relations, regional and international security, and Ukraine’s foreign policy. Areas of expertise: Ukraine, Transatlantic Relations, U.S., Black Sea security.
   
Грищенко Тарас Hryshchenko Taras
 
Викладає новітню історію країн Західної Європи, історію США та історію міжнародних відносин в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він є автором понад тридцяти статей, опублікованих у наукових журналах. Сферою його особливих інтересів є американська міжнародна стратегічна думка 20 – 21 століття. В своїх найновіших публікаціях він прагне застосувати порівняльно-генераційний підхід до вивчення життєвих шляхів та інтелектуального доробку провідних американських міжнародних стратегів. Teaches Contemporary European History, the American History and History of International Relations at Taras Shevchenko University of Kyiv. He published about three dozens of articles in the scholarly journals. The field of his special interest is the American international strategy and geopolitical thought of the 20th – 21st centuries. In his latest publications he tries to apply comparative generational approach to the study of  the life and intellectual legacy of the major American international strategists.
   
   

Мінгазутдінова Галина


Кандидат історичних наук

Дослідник в галузі всесвітньої історії новітнього часу (історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка). У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Політика США щодо Центральної Азії (1993-2015 рр.)». Спеціалізується на зовнішній політиці США в ХХ – ХХІ ст. на пострадянському просторі та в Азійському регіоні. Бере участь у міжнародних конференціях та науково-методичних семінарах.

Mingazutdinova Galyna


Ph.D. (in history)

Scholar of the contemporary world history (Taras Shevchenko National University of Kyiv, History faculty). Passed a Ph.D. defense in 2017 (subject: The U.S. Policy towards Central Asia in 1993 – 2015). She is specialized in the United States’ foreign policy in the post-Soviet territory and in the Asian region. She also partakes in international conferences and scientific and methodic seminars.

   

Кравченко Марія

Дослідник-експерт в галузі всесвітньої історії новітнього періоду (історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Спеціалізується на внутрішній політиці президентських адміністрацій в США в ХХ ст. З 2015 р. працює над кандидатською дисертацією на тему: «Соціальна політика адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933-1952 рр.)». З цієї проблематики має низку публікацій у фахових українських виданнях. Бере участь у міжнародних конференціях, круглих столах, публічних дискусіях та історичних радіопрограмах.

Kravchenko Mariia

She is a researcher and expert in Contemporary World History (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of History). She is specialized in the Domestic Policy of the US Presidential Administrations in the XXth century. She has been working on the PhD thesis “Social Policy of F. D. Roosevelt and H. Truman Administrations (1933-1952)” from 2015. She has several publications in professional Ukrainian journals on this issue. She also takes part in international conferences, roundtables, public discussions and radio programs about history.

   

Богданова Тетяна 

Кандидат історичних наук, доцент

Доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Автор понад 60 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: Зовнішня політика країн Північної Америки, Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці, Регіональні проблеми міжнародних відносин.


Bohdanova Tetiana

Ph.D. (in history), Associate Professor

Associate Professor of the International Relations and Foreign Policy Department, Petro Mohyla Black Sea National University (Mykolaiv).

She published over 60 scientific papers.

Research areas: Foreign Policy of North America’s Countries, Actual Issues of International Relations in Africa and Latin America, Regional Issues of International Relations.

   
Вакарчук Катерина Vakarchuk Kateryna
Кандидат політичних наук, доцент
Електрона пошта / E-mail katiavak30@gmail.com
Ph.D. (in politics), Associate Professor

Доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Автор понад 30 наукових публікацій та інформаційно-аналітичних оглядів з латиноамериканської проблематики:

http://bintel.com.ua/uk/article/2018_07_latin/

http://dspace.onu.edu.ua:8080/discover

Сфера наукових інтересів: Зовнішня політика країн Латинської Америки та Іспанії, Країни Латинської в світовій політиці ХХІ ст., Актуальні проблеми міжнародних відносин ібероамериканського світу.

Associate Professor, Department of International Relations, Odessa I. I. Mechnikov National University (Ukraine).

Published over 30 scientific papers, informative and analytical reviews of Latin American issues:

http://bintel.com.ua/uk/article/2018_07_latin/

http://dspace.onu.edu.ua:8080/discover

Research areas: Foreign policy of Latin America and Spain, Latin America in the world politics of the ХХІ century, Actual problems of international relations in Iberoamerican world.

   
Сухобокова Ольга Олегівна
Очолює департамент української діаспори в країнах Америки, кандидат історичних наук, доцент
Sukhobokova Olga
Heads the Department of the Ukrainian Diaspora in the Americas, Ph.D. (in history), Associate Professor
Електронна пошта / E-mail  ol-ha@ukr.net  
 Спеціалізується на вивченні історії української діаспори в США і Канаді.   З 2008 року працює на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  
Автор понад ста наукових, науково-популярних та навчальних праць.  
Засновниця, адміністратор та автор освітнього Facebook-ресурсу «Diaspora.ua».  
Сфера наукових інтересів: розвиток і сучасний стан української діаспори в США і Канаді та її інтеграція в суспільно-політичне життя американського та канадського суспільств; українська діаспора в країнах Латинської Америки та Європи; українська політична еміграція у Чехословаччині міжвоєнного періоду, Українська національна революція 1917–1921 рр.; підтримка України іншими державами та українською діаспорою під час російської агресії (з 2014 року).
  She is a researcher and expert in the history of the Ukrainian diaspora in the USA and Canada.  
Since 2008 she has been working at the Department of Modern and Contemporary History of Foreign Nations of National Taras Shevchenko University of Kyiv.  
She is the author of more than a hundred scientific, popular science and educational papers.  
Founder, administrator and author of the educational Facebook-resource "Diaspora.ua".  
Research areas: the development and current state of the Ukrainian Diaspora in the U.S. and Canada, its socio-political and cultural integration in society of these countries; the history of the Ukrainian diaspora in Latin America and Europe; social and political, cultural and educational activity of Ukrainian Political Emigration in interwar Czechoslovakia, the Ukrainian national revolution 1917–1921; support of Ukraine by other states and Ukrainian diaspora during Russian aggression (from 2014).
   
 
Журавльова Людмила Віталіївна
Кандидат історичних наук, доцент Доцент кафедри всесвітньої історії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Електронна пошта / E-mail: zhuravlevalv98@gmail.com  
Zhuravlova Liudmyla
Ph.D. (in history), Associate Professor, Department of World History, National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv) 
У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Політика США щодо комерціалізації космічної діяльності (1989 – 2012 рр.)».
Є автором понад п’ятнадцяти статей, опублікованих у наукових журналах.
Сфера наукових інтересів: космічна політика США, історія дипломатії США, проблеми взаємовідносин США та країн Латинської Америки.
Бере участь у міжнародних конференціях, круглих столах, публічних дискусіях.  
Passed a Ph.D. defense in 2017 (subject: «The U.S. Policy towards commercialization of space activities (1989 – 2012) ».
She published about fifteen articles in the scholarly journals.
Research areas: US Space Policy, History of US diplomacy, Issues of US-Latin American relations.
She also takes part in international conferences, roundtables, public discussions.  

Хайнак Тарас Леонідович Khainak Taras
Правник, адвокат, один із засновників адвокатського об’єднання «Кодекс-груп». Викладає в Фінансово-правовому коледжі. Сфера інтересів: американське право, порівняльне правознавство, американський футбол. Lawyer, attorney, co-founder of Law Firm “Codex Group”. He teaches at Financial-Legal College of Kyiv. Hobbies: Law of the United States, Comparative Law, American Football.
   
Олександр Краєв
Експерт-дослідник Північної Америки Ради зовнішньої політики"Українська Призма".
 
Oleksandr Kraiev
Expert researcher of the North America in Foreign Policy Council "Ukrainian Prism".
Аспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Випускник Відкритого Університету Реформ.   
Має досвід роботи в апараті Верховної ради України та в Міністерстві закордонних справ. Колумніст декількох українських та зарубіжних видань. Колишній молодіжний активіст.
PhD student of the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv. A graduate of the Open University of Reforms.  
Has experience in the staff of the Verkhovna Rada of Ukraine and in the Ministry of Foreign Affairs. Columnist for several Ukrainian and foreign publications. Former youth activist.
   

Єгор Брайлян

Спеціальний кореспондент відділення висвітлення міжнародного співробітництва інформагентства «АрміяInform».

Електронна пошта/e-mail: yehor.brailian@gmail.com

Yehor Brailian

Special correspondent of international cooperation desk, inform agency ArmyInform.

 

E-mail: yehor.brailian@gmail.com

Історик, журналіст. Випускник історичного факультету КНУ, де й захистив кандидатську дисертацію про колоніальну та постколоніальну політику Великої Британії в Карибському басейні (1930-ті - 1983 рр.). Навчався за програмою академічних обмінів Erasmus+ в Констанцському університеті (2016-2017). Переможець тревел-гранту імені Богдана Сольчаника та учасник воркшопу з глобальної історії в Оксфорді (2018). Редактор блогу Фундації Тойнбі (2018-2020).  Автор публікацій про світову політику в низці  ЗМІ, зокрема Укрінформ, Європейська правда, Лівий берег, Detector.media, 24 канал, Kyiv Post. Учасник програм Радіо Свобода, Радіо НВ, Радіо Культура, ICTV, НТН, 2+2, Еспресо в якості експерта з американської й британської історії та політики.

Коло наукових інтересів: міжнародна історія XX ст., колоніалізм, історія Карибського басейну XIX-XX ст., Брекзит, медіадипломатія.

Historian and journalist. Faculty of History, Kyiv National Taras Shevchenko University Alumni, where he defended a thesis on the colonial and postcolonial policy of Great Britain in the Caribbean (1930s - 1983). He studied under the Erasmus + academic exchange program at the University of Constance (2016-2017). Winner of the Bohdan Solchanyk Travel Grant and participant in a workshop on global history in Oxford (2018). Editor of the Toynbee Prize Foundation blog (2018-2020). Author of publications on world politics in a number of media, including Ukrinform, European pravda, lb.ua, Detector.media, Channel 24, Kyiv Post. Participant in the programs of Radio Liberty, Radio NV, Radio Culture, ICTV, NTN, 2 + 2, Espresso as an expert on American and British history and politics.

Research interests: international history of the XX century, colonialism, history of the Caribbean (XIX-XX centuries), Brexit, media diplomacy.

   
   

 

Copyright © 2016-2022 The Ukrainian Association for American Studies