На головну Про асоціацію Учасники асоціації Праці учасників Контакти In English En español

17 травня 2017 року в стінах історичного факультету, за ініціативи кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн було проведено науково-методичний семінар «Проблеми дослідження та викладання міждисциплінарних напрямів: європейські студії та американістика». Відкрили захід декан проф. Іван Патриляк та завідувач кафедри проф. Олег Машевський. До слова був запрошений проф. Франческо Альберті (Університет Тренто, Італія),  який в цей період проводив лекторій на факультеті. Виступи викладачів кафедри, чільних науковців НАН України, співробітників провідних українських університетів містили практичні поради як можна удосконалити систему викладання та організації наукової роботи, щоб наблизитись до західних стандартів. Доповідачі послуговувалися своїм міжнародним досвідом та побажаннями студентів, за результатами анкетування проведеного напередодні. Загальні тенденції та проблеми, які було виокремлено шляхом дискусії це: необхідність  покращення рівня викладання  іноземних мов, викладання низки курсів  англійською мовою, впровадження міждисциплінарних курсів. Важливим моментом є також те, що до участі в обговоренні запросили студентів та аспірантів, які мали можливість висловити свою думку з приводу запропонованих змін. 
У  межах семінару було презентовано науковий збірник «Україна – Азербайджан» під час якої виступили упорядники доц. О. Купчик,  доц. Л. Шпаковськи, науковці НАН України, представники азербайджанської діаспори в Україні.
Організатори міжнародного семінару: кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, НДЧ історичного факультету, громадська організація «Українська асоціація американістики». Модератор заходу – д.і.н., доц. Наталія Городня.

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ

ВСТУПНЕ СЛОВО:

§  Машевський Олег Петрович, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, професор, доктор історичних наук, член правління Громадської організації «Українська асоціація американістики»

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО:

§  Патриляк Іван Казимирович, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор

§  Дипломати Посольства Республіки Італія в Україні

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

Модератор – Городня Наталія Данилівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, доктор історичних наук

 

Hybrid Warfare: New Strategy of Hegemony

АльбертіФранческо, професор новітньої історії університету Тренто

 

Викладання історичних і міждисциплінарних курсів для студентів-американістів

Городня Наталія Данилівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук

 

Європейські студії: стан і перспективи викладання в Україні

Мартинов Андрій Юрійович, провідний науковий співробітник  Інституту історії України НАНУ, доктор історичних наук, професор

 

Німецький досвід дослідження і викладання в університетах європейської історії

Іванов Олександр Федорович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ наукового збірника«Азербайджан  Україна: на перехрестях історії та культури» / Упоряд.: доц. О. Р. Купчик, доц. Л. В. Шпаковськи / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Ніжин, 2017. – 235 с.

 

УЧАСТЬ У ОБГОВОРЕННІ:

«Україна в європейському цивілізаційному вимірі» – внесок історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка у справу євроінтеграції

Орлова Тетяна Володимирівна, професор історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук

 

Вивчення історії зовнішньополітичної думки США в Україні

Грищенко Тарас Арнольдович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

«Китайська» політика адміністрації Д.Трампа: формування нового порядку денного

Таран Макар Анатолійович, доцент кафедри нової та   новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, Голова правління громадської організації «Українська асоціація американістики»

 

Латиноамериканістика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Шевченко Наталія Ігорівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, керівник департаменту латиноамериканістики Громадської організації «Українська асоціація американістики»

 

«Пангерманська концепція «Міттельєвропи» напередодні Першої світової війни» у вивченні курсу історії країн Центральної Європи

Папенко Наталія Степанівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Європознавчі дослідження та проблема впровадження їх результатів в освітній процес

Купчик Олег Романович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країністоричного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Дослідження європейської історії в контексті глобальних змін початку ХХІ ст.

Машевський Олег Петрович, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, професор, доктор історичних наук, член правління Громадської організації «Українська асоціація американістики»

 

Narrating Integration and Disintegration in Europe: Italy’s View

Вдовиченко Вікторія Андріївна, старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

 

Сучасні підходи до вивчення та викладання історії української діаспори в університетах України

Сухобокова Ольга Олегівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Складність розуміння різних дисциплінарних перспектив як виклик викладання міждисциплінарних напрямків

Корнієнко Аліна Юріївна, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Вивчення Канади у контексті вітчизняної американістики: проблеми та перспективи

Бессонова Марія Миколаївна, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидат історичних наук.

 

Безпекові аспекти економічних відносин УНР із країнами Європи

Сацький Павло Вікторович, доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», кандидат історичних наук

 

«Євроіслам» як соціокультурний і політичний феномен: європейський науковий дискурс

Пророченко Наталія Олександрівна, доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього СходуКиївського національного лінгвістичного університету, кандидат історичних наук

 

Особливості відносин США та ЄС: еволюція та перспективи

Лакішик Дмитро Михайлович, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидат історичних наук

 

Україна і США – співробітництво у військовій сфері (2013-2016)

Шпаковськи Любов Володимирівна, доцент кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кандидат історичних наук

 

Порівняння процесів розвитку громадянського суспільства і засобі в масової інформації в країнах  Америки та Європи

Дудник Олександр Якович,старший науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, кандидат історичних наук

 

Спільна зовнішня політика ЄС як напрямок європейських досліджень

Грубінко Андрій Васильович, докторант Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук

 

«Нові інформаційні можливості у викладанні міждисциплінарних напрямків «Американістика та європейські студії» на початку ХХІ ст.»

Пількевич Вікторія Олександрівна,асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Методи історії мистецтв у дослідженні проблем європейської історії ранньомодерної доби: можливості та підходи

Ковбасюк Стефанія Андріївна, історик першої категорії науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Подолання стереотипів в наукових дослідженнях церковних процесів у Східній Європі у постберестейський період

Пшеничний Тарас Юрійович, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Жінки у сфері освіти в США в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Ніколаєва Наталія Борисівна, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Документи і матеріали архівів США у дослідженні питання американської політики щодо біженців та переміщених осіб у 1938-1952 рр.

Юшкевич Володимир В’ячеславович, докторант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

«Використання наукометричних баз даних Scopusта Web of Science у системі наукових досліджень за спеціалізацією «Європейські студії та американістика»

Пількевич Андрій Леонідович, асистент кафедри стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Україна на шляху до європейського освітнього простору: проблеми та перспективи

Хан Євген Вікторович, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Адміністрація Б.Клінтона та ядерне роззброєння нових незалежних держав пострадянського простору

Мінгазутдінова Галина Ігорівна, історик науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Проблеми і перспективи дослідження політики мультикультуралізму

Коваль Андрій Павлович, історик І категорії Центру досліджень новітньої історії Китаю історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Співробітництво країн балтійського регіону у військовій сфері: історія та сучасність

Пугачова Дар’я Володимирівна, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

Міжнародний досвід впровадження STEM навчання у викладанні міждисциплінарних напрямів

Шереметьєва Лариса Анатоліївна, старший викладач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

 

Роль та місце парламенту в процесі інтеграції України до Європейського союзу

Остапович В’ячеслав Миколайович, асистент кафедри правового    регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Новітня британська історія: між колоніальною імперією, США та євроскептицизмом

Брайлян Єгор Сергійович, аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Використання електронних ресурсів в дослідженнях новітньої історії США

Кравченко Марія Володимирівна, аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Міграція мусульман до США: історична ретроспектива

Люлька Віталій Анатолійович, аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Військово-технологічний чинник у дослідженнях новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки

Масний В’ячеслав Олександрович, аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Суспільна діяльність Омеляна Пріцака у США у 1960-1980-ті рр.

Кошелєв Артем Олександрович, аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Чеський та польський сокільський рух в сучасних вітчизняних дослідженнях

Папенко Євгеній Миколайович, аспірант кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Методологічні підходи до дослідження українсько-австрійських відносин у контексті європейської інтеграції

Сафар’янс Євген Валерійович, аспірант Інституту історії України НАН України

 

Статус Косово як конфліктологічна проблема європейських досліджень

Павленко Олександр Степанович, аспірант Інституту історії України НАН України

 

Політична історія як призма для галузей політичного знання

Мельник Марина Вікторівна, студентка ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Використання соціологічних методів у вивченні нової історії

Дзідзінський Микола Сергійович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Напрями розвитку міждисциплінарної інтеграції восвітньому процесі на історичних факультетах ВНЗ

Брагар Євгеній Вадимович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Застосування контент-аналізу в історичних дослідженнях

Черненко Олександр Анатолійович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Усна історія в США: завдання, проблеми та основі напрямки

Халавка Микола Ігорович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Філософсько-економічна складова макроісторії

Рибальченко Олег Ігорович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Американські наукові, освітні, культурні програми на поч. ХХІ ст.

Горобець Олександр Олександрович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Українські університетські студії в Канаді

Шалига Ольга Ігорівна, студентка І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Імплементація резолюцій Нюрнберзького трибуналу в американській окупаційній зоні 1945-1949: огляд джерельної бази

Гусєва Ольга Сергіївна, студентка І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Проблема генези та розвитку франко-канадського націоналізму в історіографії (60-ті рр. XVIII ст. –60-ті рр. XX ст.)

Барабой В’ячеслав Миколайович, студент І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Громадянська війна в Ірландії (1922-1923 рр.)

Андрущак Тарас Григорович, студент І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Політика країн Заходу щодо Німеччини (вересень 1939 – травень 1940 рр.)

Ткачук Тарас Анатолійович, студент І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Парагвайський Наполеон: Франциско Солано Лопес

Кириловець Дмитро Федорович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

_742630829252678_2028132627_o_small.jpg _742630829252678_2028132627_o1_small.jpg _742630829252678_2028132627_o2_small.jpg _742631029252658_281045381_o_small.jpg _742631589252602_269506974_o_small.jpg
_742628475919580_1517271018_o_small.jpg _742628099252951_1964567212_o_small.jpg _742628479252913_225195183_o_small.jpg _742630902586004_754259533_o_small.jpg _742631585919269_343938671_o_small.jpg
_742630569252704_1205816844_o_small.jpg _742630045919423_1848993029_o_small.jpg _742629315919496_1068602070_o_small.jpg _742630639252697_909040461_o_small.jpg _742629599252801_1620981614_o_small.jpg
_742631669252594_234086862_o_small.jpg _742630479252713_341981005_o_small.jpg _742631272585967_1853360199_o_small.jpg _742627795919648_1798467909_o_small.jpg _742629505919477_274289330_o_small.jpg
_742628669252894_752339615_o_small.jpg _742628862586208_1608059411_o_small.jpg _742627135919714_342759364_o_1_small.jpg _742631699252591_1770023865_o_small.jpg _742629539252807_1331209632_o_small.jpg
_742631205919307_2085995792_o_small.jpg _742630752586019_456583041_o_small.jpg _742630332586061_68888658_o_small.jpg _742628595919568_993099744_o_small.jpg _742630522586042_1533783782_o_small.jpg
_742630425919385_1344633260_o_small.jpg _742630905919337_1080177782_o_small.jpg _742631475919280_1932683440_o_small.jpg _742627315919696_1839315561_o_small.jpg _742631022585992_2106203345_o_small.jpg
_742631359252625_1114060113_o_small.jpg _742631209252640_1841748376_o_small.jpg _742627859252975_1402496894_o_small.jpg _742628592586235_1871975852_o_small.jpg _742630635919364_295677883_o_small.jpg
_742630529252708_769072185_o_small.jpg _742630825919345_448865106_o_small.jpg _742628309252930_752088158_o_small.jpg _742629019252859_1884790178_o_small.jpg _742628359252925_1467013832_o_small.jpg
_742630325919395_433627398_o_small.jpg _742628859252875_2096610150_o_small.jpg _742631395919288_1936760366_o_2_small.jpg _742631269252634_1702763695_o_small.jpg _742630422586052_1192822532_o_small.jpg
_1841426566175670_271477198_o_small.jpg _1841426532842340_43825290_o_small.jpg _1841426582842335_2110762578_o_small.jpg _1841426559509004_1323188014_o_small.jpg _1841426559509004_1323188014_o_5764_small.jpg
_1841426559509004_1323188014_o_5765_small.jpg _1841426559509004_1323188014_o_5766_small.jpg

Copyright © 2017-2018 The Ukrainian Association for American Studies